EFD

EFD
  • 產品介紹

1523004319595021451.jpg

規格 (Type)
尺寸(Dimensions)  (Unit : mm)
圖形
      Fig
Ae
A
B
C1
C2
D
E
F
(mm2)
EFD12.4/13.5
12.50±0.30
13.50±0.40
4.00±0.20 
2.20±0.10
9.55min
5.15±0.15
10.70±0.40
Fig.2
11.2 
EFD15/15
15.00±0.40
15.00±0.30
4.65±0.15
2.40±0.10
11.00±0.35 
5.30±0.15
11.00±0.50
Fig.1
15.0 
EFD15/15A
15.00±0.40
15.00±0.30
4.65±0.15
2.40±0.10
11.00±0.35 
5.30±0.15
11.00±0.50
Fig.3
15.0 
EFD15/15.2A
15.00±0.40
15.20±0.30
4.65±0.15
2.40±0.10
11.00±0.35 
5.30±0.15
11.20±0.40
Fig.3
15.0 
EFD15/15.4A
15.00±0.40
15.40±0.30
4.65±0.15
2.40±0.10
11.00±0.35 
5.30±0.15
11.40±0.40
Fig.3
15.0 
EFD15/19
15.00±0.40
19.00±0.30
3.80±0.15
1.90±0.10
11.00±0.30 
5.30±0.15
13.40±0.20
Fig.2
12.8 
EFD15/22
15.00±0.35
22.00±0.30
3.80±0.20
1.90±0.10
11.00+0.35-0.25
5.30±0.15
16.40±0.25
Fig.2
12.6 
EFD16/15.5
16.00±0.30
15.50±0.40
5.00±0.15
2.40±0.10
12.00±0.30 
5.30±0.15
11.50±0.50
Fig.3
15.9 
EFD17/14
17.50±0.30
14.40±0.40
4.80±0.20
3.80±0.10
12.20min
6.10+0.05-0.25
10.00±0.40
Fig.2
22.6 
EFD20/20
20.00±0.55
20.00±0.30
6.65±0.15
3.60±0.15
15.40±0.50
8.90±0.20
15.40±0.50
Fig.1
31.0 
EFD20/20A
20.00±0.55
20.35±0.30
6.65±0.15
3.60±0.15
15.40±0.50
8.90±0.20
15.75±0.50
Fig.1
31.0 
EFD20/23
20.00±0.55
23.00±0.30
5.40±0.10
3.60±0.15
15.40±0.50
8.90±0.20
18.60±0.30
Fig.1
26.8 
EFD20/23A
20.00±0.55
22.90±0.30
6.00±0.15
3.60±0.15
15.40±0.40
8.90±0.20
18.30±0.30
Fig.1
29.1 
EFD20/25A
20.00±0.55
25.00±0.30
6.00±0.15
3.60±0.15
15.40±0.40
8.90±0.30
20.40±0.30
Fig.1
29.1 
EFD20.3/12.8A
20.30±0.40
12.80±0.20
6.50±0.20
4.60±0.20
14.60±0.30  
8.00±0.20
6.60±0.30
Fig.1
38.2 
EFD20.3/13
20.30±0.40
13.00±0.20
6.50±0.20
4.60±0.20
14.60±0.30
8.00±0.20
6.60±0.30
Fig.1
38.6 
EFD20.3/15
20.30±0.40
15.00±0.30
6.50±0.20
4.60±0.20
14.60±0.40
8.00±0.20
8.60±0.30
Fig.1
38.3 
EFD20.5/20
20.50±0.40
20.00±0.50 
6.65+0.20-0.15
3.60+0.20-0.15
15.90±0.40
8.90±0.20
15.40±0.40
Fig.1
31.1 
EFD20.5/20.4
20.50±0.40
20.40±0.40 
6.65+0.20-0.15
3.60+0.20-0.15
15.90+0.40-0.30
8.90±0.20
15.80±0.40
Fig.1
31.1 
EFD20.7/24.6
20.70±0.60 
24.60±0.40
4.15±0.20
2.05±0.15
15.80+0.50-0.30
10.20±0.25 
18.40±0.40  
Fig.2
21.3 
EFD20.7/25.2
20.70±0.60 
25.20±0.40
4.15±0.20
2.05±0.15
15.80+0.50-0.30
10.20±0.25 
19.00±0.40  
Fig.2
21.3 
EFD22.5/24
22.50±0.60
24.00±0.40
4.00±0.20 
1.90±0.15
17.00±0.40
11.00±0.25 
18.70±0.40
Fig.2
21.3 
EFD23.6/27.8
23.60±0.40
27.80±0.40
4.00±0.20
1.90±0.20
17.60min
11.00±0.25 
22.20±0.40
Fig.2
21.7 
EFD23.6/28.6
23.60±0.40
28.60±0.40
4.00±0.20
1.90±0.20
17.60min
11.00±0.25 
23.00±0.40
Fig.2
21.7 
EFD25/21.4
25.00±0.65
21.40±0.40
9.10±0.20 
5.20±0.25
18.70±0.60
11.40±0.20
15.00±0.40
Fig.4
58.3 
EFD25/22.4
25.00±0.65
22.40±0.50
9.10±0.20 
5.20±0.25
18.70±0.60
11.40±0.20
16.00±0.50
Fig.4
58.3 
EFD25/25
25.00±0.65
25.00±0.30
9.10±0.20
5.20±0.15
18.70±0.60
11.40±0.20
18.60±0.50
Fig.4
58.6 
EFD25/25A
25.00±0.50
25.40±0.40
12.40±0.30
8.30±0.20
19.00±0.40
8.80±0.20
19.20±0.40
Fig.2
74.5 
EFD25/25.3
25.00±0.65
25.30±0.30
9.10±0.20
5.20±0.15
18.70±0.60
11.40±0.20
18.90±0.40
Fig.4
58.3 
EFD25/27.4A
25.00±0.50
27.40±0.40
12.40±0.30
8.30±0.20
19.00±0.40
8.80±0.20
21.20±0.40
Fig.2
74.4 
EFD25/25E
25.00±0.40
25.00±0.40
7.60±0.20
4.30±0.15 
18.70±0.60
11.40±0.20
18.60+0.40-0.30
Fig.2
48.5 
EFD25/30
25.00±0.65
30.00±0.30
9.10±0.20
5.20±0.15 
18.70±0.50
11.40±0.20
23.60±0.50
Fig.4
58.3 
EFD25/26.8F
25.00±0.40
26.80±0.50
11.50±0.25
6.50±0.20 
19.20 min
9.50±0.20
20.00±0.30
Fig.2
65.2 
EFD25/31.2F
25.00±0.40
31.20±0.50
11.50±0.25
6.50±0.20 
19.20 min
9.50±0.20
24.40±0.30
Fig.2
64.8 
EFD29.7/33.6
29.70±0.50
33.60±0.60
12.50±0.40
8.20±0.20
22.50±0.50
11.60±0.30
24.60±0.60
Fig.1
91.3 
EFD30/30
30.00±0.65
30.00±0.50
9.10±0.25
4.90±0.15
22.40±0.75
14.60±0.30
22.40±0.60
Fig.4
69.0 
EFD30/30.8
30.00±0.65
30.80±0.40
9.10±0.25
4.90±0.15
22.40±0.75
14.60±0.30
23.20±0.40
Fig.4
69.0 
EFD31.4/30
31.40±0.50
30.00±0.40
9.10±0.20
4.90±0.15
23.40min
14.60±0.25
22.60±0.40
Fig.4
68.5 
EFD33.4/34.8
33.40±0.50
34.80±0.40
9.10±0.20
4.90±0.15
25.80±0.50
14.60±0.25
27.0±0.40
Fig.4
70.1 
EFD33.4/35.2
33.40±0.50
35.20±0.40
9.10±0.20
4.90±0.15
25.80±0.50
14.60±0.25
27.40±0.40
Fig.4
70.1 
EFD35/35
35.50±0.80
35.50±0.40 
6.80±0.20
3.90±0.15
26.20±0.60
16.20+0.30-0.40
26.20±0.40
Fig.2
63.2 
EFD35/35B
35.50±0.80
35.50±0.40 
6.30±0.20
3.40±0.15
26.20±0.60
16.20+0.30-0.40
26.20±0.40
Fig.2
57.1 
EFD35/37.6
35.50±0.80
37.60±0.40 
6.80±0.20
3.90±0.15
26.20+0.80/-0.40
16.2+0.30/-0.40
28.30±0.30
Fig.2
62.4 
EFD35/40.8C
35.00±0.50
40.80±0.40 
8.20±0.20
4.90±0.15
26.30±0.50
14.60±0.25
32.10+0.60-0.00
Fig.2
70.9 
EFD37/48B
37.00±0.80 
48.00±0.40
5.50±0.20 
3.30±0.15
26.60+0.70-0.40
17.00+0.30-0.40
36.20±0.40
Fig.2
57.7 
EFD37/48.9A
37.00±0.60
48.90±0.60
15.00±0.40
9.25±0.30 
27.80±0.50 
14.50±0.30
38.40±0.60 
Fig.2
140 
EFD38/35
38.00±0.60
35.50±0.40
7.70±0.20
3.40±0.20
29.70±0.60
18.70±0.30
26.10±0.40
Fig.2
65.6 
EFD38/41
37.70±0.50
41.00±0.40
7.60±0.25
3.40±0.20
29.05min
18.80±0.30
31.60±0.40
Fig.2
64.7 
EFD40.2/49.4
40.20±0.50
49.40±0.40
6.10±0.20
3.00±0.15
29.30±0.50
20.00±0.30
36.00±0.40
Fig.2
65.7 
EFD41/38.5
41.00±0.80 
38.50±0.40
11.80±0.30
6.70±0.25 
31.40±0.70
16.60±0.40
28.90±0.40
Fig.2
112 
EFD41/40.6
41.00±0.80 
40.60±0.40
11.80±0.30
6.70±0.25 
31.40±0.70
16.60±0.40
31.00±0.40
Fig.2
112 
EFD42.9/52.2
42.90±0.70
52.20±0.50
6.50±0.30
4.40±0.15
27.80min
21.60±0.30
37.40±0.50
Fig.2
92.4 
EFD43.4/53.4
43.40±0.60 
53.40±0.40
5.30±0.30 
3.40±0.25
28.9min
21.70±0.30 
38.60±0.40
Fig.2
74.6 
EFD43.5/44.2
43.5+0.6-0.4
44.20±0.40
7.80±0.25
3.20±0.15
34.50±0.50
22.20±0.30
34.00±0.40
Fig.2
72.4 
EFD43.5/44.2A
43.5+0.6-0.4
44.20±0.40
7.00±0.30 
2.70±0.15
34.50±0.50
22.20±0.30
34.20±0.40
Fig.2
63.0 
EFD43.5/54.2
43.5+0.6-0.4
54.20±0.40
7.80±0.25
3.20±0.15
34.50±0.50
22.20±0.30
44.00±0.40
Fig.2
72.0 
EFD45/49.4
45.20±0.80
49.40±0.40
5.90±0.20
3.00±0.15
33.10±0.60 
24.00±0.40 
36.00±0.40
Fig.2
73.0 
EFD45/49.4B
45.20±0.80
49.40±0.40
7.80±0.30
4.00±0.20 
33.30±0.80 
24.00±0.40 
36.00±0.50
Fig.2
97.7 
EFD45/49.4C
45.20±0.80
49.40±0.40
6.10±0.30 
2.95+0.10-0.20
33.30±0.80 
24.00±0.40
36.00±0.50
Fig.2
72.9 
EFD45/49.4D
45.20±0.80 
49.40±0.40 
8.00±0.30
4.00±0.20
33.30±0.80 
24.00±0.40
36.00±0.50
Fig.2
97.7 
EFD46/49
45.50±0.80 
48.60±0.40 
6.50±0.20
3.30±0.20
33.40±0.70 
22.75+0.40-0.30
35.40±0.50
Fig.2
78.5 
EFD46/49A
45.50±0.80 
49.00±0.40 
6.50±0.20
3.30±0.20
33.20min 
22.75+0.40-0.30
35.80±0.40
Fig.2
77.3 
EFD50/56B
50.00±0.60
56.00±0.50
6.20±0.20
3.20±0.15
34.40min
24.00±0.40 
41.20+0.60-0.20
Fig.2
84.7 
EFD50.7/52.4
50.70±0.80 
52.40±0.50
9.00±0.30 
5.00±0.30 
38.10±0.70
23.50±0.40
38.40±0.60 
Fig.2
115 

上一頁
下一頁
杭州幻游南京麻将 王者荣耀电竞比分网 秒速时时彩冠金定胆一点击进入 新疆福彩喜乐彩走势图 即时比分007 全民欢乐捕鱼官网充值 中国五子棋 福彩20选5基本走势图 众赢娱乐官方网站-点击进入 极速飞艇怎么玩 陕西快乐十分现场开奖 1000炮金蟾捕鱼打法 亿客隆彩票官网 最新福建11选5走势图 广西快乐10分怎样开奖号码 比较好的莱特币矿池 长沙麻将技巧